Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viaiblameyou iblameyou
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaiblameyou iblameyou
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaiblameyou iblameyou
8615 65ed 500
Reposted frompanimruk panimruk
9085 80f2
Reposted fromSturnus Sturnus viapanimruk panimruk
Reposted fromhairinmy hairinmy viapanimruk panimruk
9386 a6bc 500
Reposted frompanimruk panimruk
Jest całkiem realna szansa, że dożyjemy 90ki. 
I jeśli ktoś zakłada, że chce przeżyć z kimś do śmierci to to oznacza koło 20 tys. dni, to oznacza, że razem zjecie kilkanaście tysięcy śniadań, może koło 10 tys. obiadów i znowu kilkanaście tysięcy kolacji.
Seks będzie tylko kilka tysięcy razy a numerki dwa czy trzy razy jednego wieczora góra koło kilkuset razy.
Wakacje? Wyjeżdża się na nie koło 50 - 100 razy w ciągu całego związku.
I tylko jakieś 55 razy będą kurwa Walentynki.
Zmierzam do tego, że jak ktoś ma ci towarzyszyć w tych nudnych jak chuj rytuałach to dobrze by było, żeby móc na tą osobę liczyć, żeby dobrze się z nią bawić oraz żeby mieć w niej wsparcie.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viatwice twice
3505 df98 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viatwice twice
3675 ee57 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
6089 6a2e 500
...me, all the time...
Reposted frombearded bearded viatoffifee toffifee
8127 b125
Reposted fromjasminum jasminum viapanimruk panimruk
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viapanimruk panimruk
5911 707d
Reposted fromkarahippie karahippie viapanimruk panimruk
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatwice twice
5398 6134 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl