Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6717 b7c8 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
6757 b2b4 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
9083 5c2a 500
Reposted fromowca owca viatoffifee toffifee
6635 d79a 500
Wycinki w termosie.
Reposted frommaybeyou maybeyou viatoffifee toffifee
3781 11f0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoffifee toffifee
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viatoffifee toffifee
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoffifee toffifee
1778 d737 500
1745 a013 500
Reposted fromfeegloo feegloo viatoffifee toffifee
7908 2745 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viatoffifee toffifee
Błaha rzecz staje się czymś ważnym, ponieważ tak o tym zdecydowaliśmy. 
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
4826 cfd9 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
3453 a020 500
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
8233 9d45
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
0589 1e0b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou
0039 5c53 500
First logo of Netflix (1997)
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaiblameyou iblameyou
7564 11b2 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaiblameyou iblameyou
4631 72f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanimruk panimruk
5542 981b 500
Zgaś, zgaś światło. 
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...