Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
0347 a97c 500
Reposted fromzie zie viatoffifee toffifee
0581 3812 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaiblameyou iblameyou
0583 c480 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaiblameyou iblameyou
0644 569f
Reposted fromtwice twice viatwice twice
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viatoffifee toffifee
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth viatoffifee toffifee
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viatoffifee toffifee
4517 f5c8 500
Pieter Bruehel the Elder, The fall of the rebel angels, 1562, Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Brussels
Reposted fromsoulwax soulwax viaiblameyou iblameyou
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viapanimruk panimruk
3410 4468 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoffifee toffifee
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viapanimruk panimruk
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viatoffifee toffifee
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viatoffifee toffifee
9634 1488
Reposted fromolaosa olaosa viatoffifee toffifee
Jaki tam bajzel...  To zupa. Tu jest wszystko, co w Tobie siedzi.  Kto planuje swoją zupę, żeby ładnie wyglądała, oszukuje sam siebie.
— soup.io
Reposted fromPinkpills Pinkpills viatoffifee toffifee
9179 35e7
Reposted fromlaj laj viatoffifee toffifee
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viatoffifee toffifee
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl