Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viayoungbllood youngbllood
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
8277 63fc
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viatwice twice
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viatwice twice
7654 cebf 500

maramarta:

BuonOggi … 

dee goo photo

Reposted fromkimik kimik viaiblameyou iblameyou
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatoffifee toffifee
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
She’s the storm you never expected.
— Six word story (via astoryillnevertell)
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
0705 f8a6
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viatoffifee toffifee
4565 37e2 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viatoffifee toffifee
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viatoffifee toffifee
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaiblameyou iblameyou

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiblameyou iblameyou
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viaiblameyou iblameyou
6558 1c7b
9758 0358 500

marigoldbub:

2017 mood

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl