Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2360 95c5 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaiblameyou iblameyou
5902 bce2 500
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaiblameyou iblameyou
1761 3928 500

 Molly Nilsson
Reposted fromiblameyou iblameyou viazorza zorza
1628 c308
Reposted fromkreatura kreatura viatoffifee toffifee
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted fromoutoflove outoflove viatoffifee toffifee
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viatoffifee toffifee
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
7096 d6e5
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
Samotność to nie brak ludzi, to brak zrozumienia i akceptacji.
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatoffifee toffifee
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viatoffifee toffifee
7623 2b39 500

jupiterswhore:

i want this on my grave

Reposted fromolennatyrell olennatyrell viatoffifee toffifee
4982 bbac 500
Reposted fromoll oll viatoffifee toffifee
7090 7235
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viatoffifee toffifee

eastafrician:

surround yourself with people that care about your mental health

Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viatoffifee toffifee
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted fromoutoflove outoflove viatoffifee toffifee
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl