Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia vianawrocka nawrocka
0084 1c94 500
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vianawrocka nawrocka
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianawrocka nawrocka
5288 0c95
Reposted frombuddhablink buddhablink viatoffifee toffifee
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viatoffifee toffifee
4297 0ef1 500

inthedarktrees:

Mädchen Amick

promotional photos for Twin Peaks, December 1, 1989

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
0584 d024 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
5292 5890 500

twin-peaks-lover:

David Lynch and Harry Dean Stanton

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
2147 805d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaiblameyou iblameyou
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viatoffifee toffifee
2762 39ee
Reposted fromdivi divi viatoffifee toffifee
9736 f92e
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viatoffifee toffifee
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatoffifee toffifee
Reposted fromshakeme shakeme viatoffifee toffifee
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viatoffifee toffifee
9491 7bd6
Reposted fromPoranny Poranny viatoffifee toffifee
5033 0656 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl