Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4517 f5c8 500
Pieter Bruehel the Elder, The fall of the rebel angels, 1562, Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Brussels
Reposted fromsoulwax soulwax viaiblameyou iblameyou
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viapanimruk panimruk
3410 4468 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoffifee toffifee
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viapanimruk panimruk
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viatoffifee toffifee
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viatoffifee toffifee
9634 1488
Reposted fromolaosa olaosa viatoffifee toffifee
Jaki tam bajzel...  To zupa. Tu jest wszystko, co w Tobie siedzi.  Kto planuje swoją zupę, żeby ładnie wyglądała, oszukuje sam siebie.
— soup.io
Reposted fromPinkpills Pinkpills viatoffifee toffifee
9179 35e7
Reposted fromlaj laj viatoffifee toffifee
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viatoffifee toffifee
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viatoffifee toffifee
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viatoffifee toffifee
4258 8c58 500
Reposted frommindtrap mindtrap viatoffifee toffifee
5090 28b5 500
5928 4f67
Reposted from4777727772 4777727772 viatoffifee toffifee
6925 ddc7 500
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viatoffifee toffifee
6404 2915
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoffifee toffifee
4927 70e4
Reposted frommrcake47 mrcake47 viazorza zorza
5911 0ae3 500
Edward Munch, Golgota, 1900
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl