Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5157 76a9
Reposted fromseko seko viatoffifee toffifee
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viatoffifee toffifee
0432 a144 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viatoffifee toffifee

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou
0253 738f 500

armustdie:

Andy Warhol, Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli, Birth of Venus, 1482), 1984 / Say Anything, “Admit It!!!”, 2004

Reposted fromensh ensh viatoffifee toffifee
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
0347 a97c 500
Reposted fromzie zie viatoffifee toffifee
0581 3812 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaiblameyou iblameyou
0583 c480 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaiblameyou iblameyou
0644 569f
Reposted fromtwice twice viatwice twice
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viatoffifee toffifee
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth viatoffifee toffifee
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viatoffifee toffifee
4517 f5c8 500
Pieter Bruehel the Elder, The fall of the rebel angels, 1562, Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Brussels
Reposted fromsoulwax soulwax viaiblameyou iblameyou
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viapanimruk panimruk
3410 4468 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoffifee toffifee
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viapanimruk panimruk
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl