Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viatoffifee toffifee
6341 632d 500
Reposted fromrichardth richardth viatoffifee toffifee
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viatoffifee toffifee
4517 f5c8 500
Pieter Bruehel the Elder, The fall of the rebel angels, 1562, Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Brussels
Reposted fromsoulwax soulwax viaiblameyou iblameyou
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viapanimruk panimruk
3410 4468 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoffifee toffifee
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viapanimruk panimruk
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viatoffifee toffifee
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viatoffifee toffifee
9634 1488
Reposted fromolaosa olaosa viatoffifee toffifee
Jaki tam bajzel...  To zupa. Tu jest wszystko, co w Tobie siedzi.  Kto planuje swoją zupę, żeby ładnie wyglądała, oszukuje sam siebie.
— soup.io
Reposted fromPinkpills Pinkpills viatoffifee toffifee
9179 35e7
Reposted fromlaj laj viatoffifee toffifee
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viatoffifee toffifee
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viatoffifee toffifee
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viatoffifee toffifee
4258 8c58 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viatoffifee toffifee
5090 28b5 500
5928 4f67
Reposted from4777727772 4777727772 viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl