Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4721 ad23
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viatoffifee toffifee
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viatoffifee toffifee
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viatoffifee toffifee
7929 f1a1 500
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
3180 10b0
Reposted fromcocomove cocomove viatoffifee toffifee
4054 f753
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
8627 52d3
1757 1b82
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viatoffifee toffifee
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viatoffifee toffifee
me: *wants to meet new people, to date, to make friends and just to connect*
anxiety: oh sweetie
Reposted fromintotheblack intotheblack viatoffifee toffifee
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
2762 39ee
Reposted fromdivi divi viatoffifee toffifee
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viatwice twice
6502 6f07 500
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viatoffifee toffifee
3563 5456 500

voidsea:

Gabrielle Bakker

Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaiblameyou iblameyou
3869 6c89
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viatoffifee toffifee
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl